Tarieven & werkwijze

* Aanmeldingen kunnen telefonisch of via mail aangevraagd worden. Gelieve in uw mail aan te geven welke tijdsblokken voor u mogelijk zijn, en dan geef ik u een afspraakvoorstel. 


* Ik werk niet met trajecten, maar stem na iedere sessie met u af wat u nodig heeft, en op welke basis u wenst te komen. U bepaalt wanneer u er klaar voor bent om opnieuw op eigen benen te staan. 


* Een sessie duurt anderhalf uur en komt op 120 euro


* Kan u toch niet aanwezig zijn op uw afspraak? Gelieve deze 48 uur op voorhand te annuleren, zoniet ben ik genoodzaakt deze in rekening te brengen.